Obres i exvacaciones escala a Capellades, Barcelona especialitzats en excavaacion de terrenys i construccions i manteniment d'obra publica
Obres i excavacions
Escala

Gabions compactes per a tancament de finques per Obres i excavacions Escala a Barcelona Consulta amb obri i excavacions Escala a Barcelona sobre gabions compactes per tancaments de finques, jardineria, murs de contenció ...

Gabió Compact
Gàbies Plenes de Pedra Granítica (Gabió)
Pedra Granítica directe de Cantera Pròpia

Solucions innovadores per obra publica, arquitectura, murs
Paisatge i jardineria

Sistema de Gabions de pedra de tècnica innovadora consistent en gàbies indeformables plenes de pedra granítica auto portables

Usant Gabions compactes per decoració i murs i contencion per a jardins per Obres i excavacions Escala

Aplicacions:
Jardineria
Murs de Contenció
Tancament de fincats
Revestiments de Façanes
Elements de decoració

Obres i excavacions Escala disposa de pedrera pròpia on distribueix aridos per a la fabricacion de gabions Distribucion de aridos para gaviones en Barcelona por Obres y excavacions Escala

Avantatges
Peces industrialitzades i transportables
Gàbies Compactades en taula vibrant
I deformables
Facilitat de muntatge en col•locació de gabions
Resistent a la corrosió
Gran varietat de mides, inclús personalitzades
Bon Drenatge

Distribució de gabions compactes a Barcelona per tancaments, murs de contenció, decoració de jardí ...

Conceptes Tècnics
Malla d'acer electrosoldada tip GALFAN,
protecció contra la corrosió
Material acerat, màxima resistència als efectes de deformació
Diàmetre varilla variable segons peça 4-5-6 mm
Gran potencia de estructura interior,
garantint indeformabilitat de les gàbies
Unió entre peces amb grapes de alta resistència
Omplert de pedra granítica 50/70 mm
Compactació amb taula vibrant,
millor densitat e indeformabilitat